DELA

Näringslivet kräver stabil politik!

Ett friskt näringsliv är grunden för ett välmående samhälle. Produktion av varor och tjänster genererar jobb och skattepengar att bygga gemensam välfärd på. Sjöfarten är huvudmotor av tradition, men det är viktigt att se sig omkring på allt det nya som håller på att hända inom åländskt näringsliv. Vi har fått fler ben att stå på, bank- och servicesektorn är stark och inom it är Åland en uppstickare. Entreprenörer skall uppskattas och uppmuntras. Vi behöver fler!

Det är samhällets skyldighet att stimulera och uppmuntra nya idéer och företag som kan leda utvecklingen på 2000-talet. Förväntade och oväntade förändringar i framtiden ökar behovet av kreativitet och nya entreprenörer. Här ska samhället bistå med åtgärder som främjar det nya och livsdugliga. Företag ska inte leva på bidrag, men för att få igång nya verksamheter och för regionalpolitiska syften i samklang med landskapets långsiktiga målsättningar för miljö, bosättning, service med mera är också bidrag i kombination med lån och garantier i sin ordning.

Näringslivet sätter högt värde på politisk stabilitet. Investerare vill att lagar, spelregler och förutsättningar kan förväntas bli långsiktiga, inte förändras över en natt efter ett val. Är klimatet företagsvänligt behöver skatter och avgifter inte nödvändigtvis vara de allra lägsta för att motivera en nyetablering. För småföretagare och primärnäringarna är det extra viktigt att byråkrati och pappersexercis minimeras och att svårhanterliga och onödiga handelshinder elimineras. Vi måste satsa på entreprenörerna, centern är en garant för stabil, företagsvänlig politik!
Tobben Eliasson,
lagtingsledamot (c)