DELA

Näringsfrihet på Åland?

Det heter att politiska reformer tar tid, så att allmänhet och aktiva politiker hinner vänja sig vid det nya sättet att tänka.

För 10 år sedan (åländsk utredningsserie 2009:4) framförde jag mina tankar kring den åländska näringsrätten och den nu pågående debatten bara stärker min då framförda uppfattning och åsikt.

Man bör införa ett system med en anmälan av näringsidkaren till landskapsregeringen. Landskapsregeringen ska uppställa vissa krav, förslagsvis krav på att svenska skall användas som språk i kontakt med myndigheterna och ut till allmänheten.

Landskapsregeringen bör även få rätt att i sista hand dra tillbaka rätten att bedriva näring på Åland, i dagsläget är det oklart.

Jag anser även att företagen själva skall bestämma om kompetensen på sina medlemmar i bolagens styrelse. Det nuvarande kravet på hembygdsrätt för viss kvotdel av styrelsemedlemmarna är förlegat och upplevs som direkt konkurrenshämmande.

Samhället skall inte diktera vilken kompetens som skall sitta i bolagsstyrelserna. Vi på Åland vill ha inflyttning av människor, företag, entreprenörer och investerare.

Således bör kravet på hembygdsrätt för styrelsemedlemmar slopas.

Med dessa ändringar får vi en modern och dynamisk näringsrätt som motsvarar dagens behov och med minimal byråkrati.

ROGER ERIKSSON
LIBERAL LAGTINGSLEDAMOT