DELA

Närande eller tärande?

Det har tvistats många gånger om detta: Är Åland närande eller tärande för staten? De redovisningar jag läst har alla glömt bort de väsentligaste kostnaderna som behövs för ett samhälle, men som Åland inte betalar, och som staten står för.

Några få axplock; Försvaret av Åland kostar ju staten stora pengar i förplanering och merkostnader eftersom man inte kan ha utrustning och manskap på plats, och dessa kostnader deltar inte Åland med idag.

Domstolar högre än tingsrätt betalas av staten även för Ålands ärenden.

Lots och gränsbevakning betalas av staten och det betalas inte alls av Åland.

Skatteväsendet betalas av staten och belastar inte alls Åland.

Fängelsevistelser står staten helt för kostnaderna.

Universitetsutbildningen betalas av staten.

Stiftande av lagar som Åland bara kan kopiera kostnadsfritt.

Pensioner: utbetalning och administration.

FPA står staten för tex tandläkarkostnader, resekostnader vid allvarliga sjukdomar, högkostnadsskydd, arbetslöshetsersättning mm.

EU-avgift på cirka 500 miljoner per år står staten för, men Åland kan glida med och få deltaga i alla EU-bidrag.

Sjöfartsstöd betalas av staten cirka 40 miljoner per år till Åland utan motprestation. Dessa stöd kostar varje arbetande finländare cirka 15 euro per år, ty det betalas ut av inkomna skattemedel till staten.

Det ovan sagda har nog säkert många fel i påståendena eftersom det är hart när omöjligt att få besked den politiska vägen och inte heller är det lätt att få besked av tjänstemän. Vill man mörka?

Men som värdering av om Åland är närande eller tärande så står nog detta helt klart att Åland är mycket tärande på Statens kostnader. Man skulle nog gå i konkurs på en enda minut om man skulle få betala alla kostnader själva. Den så kallade klumpsumman ska ju räcka till allt det som ovan räknats upp vad man förstår och då måste var och en förstå att Ålands skulle ha en mycket sämre ekonomi om man skulle betala allt ovan.

Man har svårt att förstå varför frågan ältas, det måste vara fråga om hjärnsläpp, Åland får vara mycket nöjd och ödmjukt tacksam med situationen. Man kan konstatera att staten bjuder Åland på extra förmåner som inte andra finska medborgare har.

Det är därav Åland har en högre levnadsstandard än vad man skulle ha om inte staten (vi) gullade med Åland.

Ändå har Åland inte förstånd att vara tacksamma mot att 99,55 procent av landets befolkning bjuder på detta, utan obstruerar.

Man isolerar sig mer och mer från omvärlden, genom skattegränsen så har jag upplevt att ett dussin företag i Finland och ett flertal ute i Europa vägrar att leverera varor online till Åland. Även fastän man bjuder ut att betala dubbelmoms så vägrar man leverera därför att EU:s regler är sådana eftersom Åland är utanför EU:s tullunion.

Åland är på väg att bli en isolerad skärgårdsö med en depraverad skärgårdsbefolkning som inte har kontakt med yttervärlden.

Föreningen Ålands näringsliv har tydligen sett vart Åland är på väg och varnat lagtinget för sådana fasoner. Ålands lagting tycks inte förstå den moderna, digitala online-världen i sin pengahunger.

Detta har bara lilla jag upplevt som privatperson utan busines, tänk om tusentals andra har upplevt samma sak.

Åland får storskämmas.

ABBORREN