DELA

Nära till skola bra för barnen

Från Mariehamnscentern vill vi gratulera Mariehamns stad och Jomala kommun till det gemensamma beslutet att öppna Strandnäs skola för barnen i närområdet (Solberget, Kalmarnäs, med mera). Det är ett fint exempel på samarbete över kommungränserna, något som vi i Centern drev redan i valrörelsen. Det är bra för kommunerna som kan dra nytta av varandras kapacitet men det är ännu bättre för de barn som nu berörs. För det hjälps inte, ju närmare skolan ligger, desto mer plats för livskvalitet blir det.

Det är alltid bättre om en skolelev på egen hand kan ta sig till skolan, gående eller cyklande, istället för att åka buss förbi en skola för att nå till nästa. Ibland ställer praktiska hänsyn hinder i vägen men i det här fallet är det winwin för alla parter

I sammanhanget vill vi också påpeka, vilket vi även gjorde i debatten kring de nuvarande lärarbostäderna som finns i anslutning till Strandnäs skola, det okloka i att sälja dem. Vi anser det vore förnuftigt att behålla fastigheten för den dag då skolan måste förstoras. Det kommer att bli verklighet inom en inte alltför avlägsen framtid.

Strandnäs skola är på många sätt ett föredöme där duktiga lärare arbetar tillsammans med en ambitiös skolledning mot en framtid som skapar modiga och belästa barn.
Vi har stort förtroende för skola i allmänhet och undervisningen i synnerhet. Att då ta in elever även från en annan kommun visar prov på prestigelöshet och sunt förnuft.
Barn ska aldrig behöva färdas längre än nödvändigt för att nå sin skola. Det vinner varenda unge på.
Mariehamnscentern