DELA

Nära nu för djurskyddshem

Nu är det nära att det länge väntade djurskyddshemmet förverkligas! I lagtinget behandlas snart min budgetmotion angående detta. Planen bygger på för det första att utrymmen kan erhållas från före detta Naturbruksskolan och för det andra att pengar till investeringarna för utrustningen fås genom att förhöja klinikavgiften till ÅMHM-smådjurskliniken.

Idén till Naturbruksskolans lokaliteter väcktes av publiken under djurskyddsdebatten i höstas. Då fanns det ännu inga andra planer för eventuell användning av fastigheten. Idag vet vi att landskapet kommer att fortsättningsvis äga skolan och dit flyttas antagligen offentligt lantbruks- och annat näringslivsadministration. I huvudbyggnaden, i källarvåningens före detta laboratorium finns till exempel perfekta lokaliteter för förvaring av omhändertagna kattor och hundar samt till de behövliga kontor och lager. I den gamla stenladugården kan vid behov hysas större djur: hästar, får, svin och nöt.

Finansiering av flytt och investeringarna till inventarierna, kattburen och dylikt, arrangeras med budgetmedel via förhöjd klinikavgift på ÅMHM-smådjurskliniken Zoodiaken. Klinikavgift är en del av grundavgift vid besök på Zoodiaken. Den skapades år 2004, främst för att få konkurrensneutralitet gentemot privata veterinärkliniker. Den höjdes år 2006 från 5 euro till 20 euro och har sedan dess varit oförändrad. Höjning började i varje fall bli aktuellt igen, så jag föreslår att med 15 euros höjning av klinikavgiften till 35 euro får man ca. 15 000 euro “öronmärkta” pengar via ungefär 1 000 patientbesök på Zoodiaken år 2012. Här blir det igen djurägarna som på sätt och vis får stå för kostnaden i initialskedet, men det är det säkert värt för vårt gemensamt djurskyddshem.

Nu gäller det att Ni djurvänner kontaktar era politiker, så att initiativet får medhåll i lagtinget!
Rauli Lehtinen (Lib)
f.d. lagtingsman