DELA

Nära korruption?

För en tid sedan såg jag i mitt Facebookflöde valannonser för Camilla Gunnell (S) och Anton Nilsson. Inget märkligt med det. Men sedan började jag se sponsrade inlägg där jag såg logotypen ”Ålands Landskapsregering”. Jag blev väldigt förvånad. Var detta äkta eller fake? Budskapet var enkelt: Val. Två kandidater. Rösta!

Fråga 1: Stöder alltså Ålands Landskapsregering två av 269 kandidater i detta EU-val? Och i så fall på vilket sätt? Och med vilket belopp i euro?

Jag minns inte att de skulle ha sponsrat annonser för de fem kandidaterna i riksdagsvalet på Åland. Trots att de fem var de enda man kunde rösta på här på Åland. Nu har ålänningarna 269 kandidater att rösta på. Medan annonserna ger intrycket av att ålänningarna har enbart två kandidater. Annonserna ger intrycket av att vara officiell information och är dessutom vilseledande.

De två kandidaterna stöds av fem av de sju partierna i lagtinget. Får landskapsregeringen verkligen sponsra kandidater för fem av sju partier i lagtinget?

Fråga 2: Kan Åländsk Demokrati då istället få motsvarande medel som extra stöd i hösten lagtingsval?

Vi från Ålands Demokrati valde att inte ställa upp någon kandidat i EU-valet, bland annat med tanke på kostnaderna. Med min begränsade parlamentariska erfarenhet förstod jag inte att vi kanske kunde ha frågat landskapsregeringen om pengar.

Vi inom Åländsk Demokrati har funderat på att stöda en av de andra 267 kandidaterna så nästa fråga blir:

Fråga 3: Om vi vill stöda en annan kandidat, kan vi då få ett ekonomiskt bidrag för detta?

Men min huvudsakliga fråga är: Är denna sponsring verkligen laglig och moraliskt korrekt? Kan Ålands Landskapsregering sponsorera två kandidater i ett EU-val när den ena av kandidaterna, Camilla Gunell (S) samtidigt sitter i Ålands Landskapsregering? Är inte detta så nära korruption, som man kan komma? Om nu inte annonserna är fake?

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI