DELA

När spara blir slösa

I måndagens Ålandstidning kunde vi läsa att ett oroväckande stort antal studerande hoppar av sin utbildning på Ålands Handelsläroverk. Utbildningsledaren har slutat och många av de elever som går kvar på tvåan riskerar att inte få något avgångsbetyg när de slutar.

Problemen hänför sig till sviterna av gymnasiereformen som nyligen genomfördes i syfte att uppnå stordriftsfördelar och spara kostnader. Jämför man bokslutssiffrorna över de separata skolornas tidigare driftskostnader år 2010 med landskapsregeringens nu liggande budgetförslag för 2012 har reformen kostat över 3 miljoner euro netto och uppenbarligen samtidigt försämrat utbildningen i en sådan omfattning att både personal och studerande väljer att lämna skolan.

Det är beklagligt att den här typen av sammanslagningar med syfte att spara pengar istället leder till kostnadsökningar i mångmiljonklassen samtidigt som utbildningen avsevärt försämras. Eleverna blir lidande, personalen drabbas och de åländska skattebetalarna tvingas punga ut för kalaset.

Kanske något att tänka på vid framtida förslag till sammanslagningar då samhällsservicereformen diskuteras?
Axel Jonsson
Ålands Framtid