DELA

När metrar blir kilometer och mil

I förslaget gällande nya landskapsandelar pekas Mariehamn ut som en av vinnarna. Förslaget gällande ny kommunstruktur föreslås Mariehamn stå ensam kvar utan sammanslagningar. Som Mariehamnare kommer min vardag se precis likadan ut som tidigare, men så kommer det inte bli för alla. Alla kommer inte gå ur dessa förändringar och denna nuvarande reformiver som vinnare. Detta oroar mig.

Min familj bestående av två vuxna och tre barn innebär som alla andra barnfamiljer om att få vardagen att gå ihop tidsmässigt. Barn ska till skola och barnomsorg och själv ska man till jobbet. Vi småbarnsföräldrar vet alla att vardagen kan vara stressig.

Nu skall jag beskriva min vardagslyx. Barnens skola och barnomsorg ligger 1000 meter bort från hemmet och min och min sambos ”arbetsresa” görs till fots cirka 100, respektive 120 meter bort från hemmet. Så ser det inte ut för alla ålänningar, många har valt att bosätta sig på landsbyggd och skärgård, man har helt enkelt prioriterat på ett annat sätt. Man har också varit medveten om att avstånden existerar.

Jag kan dock inte sitta i Mariehamn och klappa mig för bröstet över att min vardag består av korta avstånd samtidigt som de aviserade kommunsammanslagningarna kommer att öka avstånd för de barnfamiljer som utnyttjar kommunalservice precis som jag, men på landsbygd och i skärgården. De annonserade inbesparingarna med kommunsammanslagningarna kommer inte göras på administration, då det inte är där som kommunernas stora kostnader idag ligger.

Största delen av en kommuns kostnader finns inom barnomsorgen, skola och äldreomsorgen. Det är också där som inbesparingar finns att hämta.

Små skolor kommer stängas ner till förmån för större och likaså kommer små barnomsorgsenheter slås ihop till större. Detta betyder längre avstånd mellan hem, skola och barnomsorg, samt större enheter med flera barn.

Även stadsbor tycker att hela Ålands ska få leva och jag ger mitt stöd till de som valt att bo i en annan vardag än min egen. Jag hoppas att man i framtiden kan och vill bo på landsbygd och i skärgård!

Jenny Schuhmeister

Partisekreterare Centern