DELA

När juldagsmorgon glimmar …

En osäkerhet har uppstått gällande vad som numera anses rätt att göra, sjunga och prata om när det gäller traditioner och högtider i allmänhet och jul och Gud i synnerhet.

På slutrakan av mandatperioden 2015-2019 antog lagtinget en ny barnomsorgs- och grundskolelag i vilken det bland annat regleras att religionsundervisningen ska ersättas med religions- och livsåskådningskunskap. Undervisningen ska vara konfessionslös dvs som inte bekänner sig till någon viss religion.

När lagförslaget behandlades i lagtingets lag-och kulturutskott i september 2019 skrev utskottet;

”Religions- och livsåskådningsämnet bör enligt utskottets mening jämföras med övriga samhällsorienterande ämnen där tyngdpunkten i första hands läggs på det egna samhället, den egna kulturen, geografin och historien. Religions- och livsåskådningsämnet bör därför, precis som nu, lägga tyngdpunkten på den religion som majoriteten av eleverna tillhör, men även beakta andra religiösa traditioner och irreligiositet.

Utskottet finner det positivt att det i lagförslaget framhålls att en konfessionslös undervisning inte påverkar möjligheten att utöva kulturella handlingar som kan förknippas med religion exempelvis i samband med högtider.”

Åland har behörighet på utbildningsområdet och har därmed möjlighet att självt bestämma hur vi vill ha det. Den möjligheten har man använt sig av.

Det gäller att tolka lagen extensivt vilket lagtingets motiveringar anger.

Lagstiftaren har aldrig avsett med konfessionslös undervisning i skolan att vi inte ska hålla våra traditioner levande.

De flesta av oss håller gamla traditioner vid liv, nu i december advents- och jultraditioner. Vi kanske för in nya saker som för familjen blir en ny tradition men oftast är ramen den samma.

Vi sjunger adventssånger, går på konserter i kyrkan, sätter ljus på gravarna, vi lussar och sätter upp stjärnor, vi bakar pepparkakor och planerar julbord i väntan på tomten. Vi gläds att ge och att få.

Vi samlar familj och vänner och firar tillsammans

Dagis och skolor är bra på det och gör ett enormt fint jobb att föra traditionerna vidare. Det har inget med konfessionslös undervisning att göra. Det handlar om kultur och traditioner.

Låt oss bära våra traditioner vidare. Vi behöver dem att samlas runt för att känna trygghet i en föränderlig värld.

God Jul!

GUN-MARI LINDHOLM