DELA

När har jag spridit desinformation?

Det är så typiskt för en sosse att när argumenten tar slut så kommer invektiven istället. De har kallat mig rasist, klimatförnekare och nu tycks ”anti-vaxxer” stå på tur. Och ”desinformation” det vill säga ”desinformatör” verkar närma sig.

Detta utan att Tony Wikström presenterar ett enda exempel på ”desinformation”, som jag skulle ha framfört eller stått bakom, utan han framför anklagelsen i svepande ordalag.

Partiets åsikter presenteras av mig eller av styrelsen och undertecknas med Åländsk demokrati. Vad enskilda personer framför är deras personliga åsikter.

Tony Wikström skriver: ”Stephan Toivonen (ÅLD) frågar sig i ett inlägg på Facebook vad som händer. Detta efter att han inte lyckats marknadsföra sex inlägg på plattformen. Nå, hans senaste insändare och aktivitet på nätet ger ju en fingervisning om vad det handlar om.”

Jag skrev på Facebook : ”de sex senaste inläggen inte har kunnat marknadsföras. Är man för saker och ting så är det bra. Om man frågar om något så är det inte bra. Fundera på det. Fundera på vad det kan vara som stör?”

 

Jag har för vana att publicera insändare även på Facebook och marknadsföra dem med en liten slant, men nu vägrar alltså Facebook. Det strider mot deras covid-policy. Jag har uttalat min åsikt om Coronapass. Är emot. Är inte ensam. Se hur de demonstrerat i Frankrike. Jag har frågat varför man måste går ner till 12-åringar i vaccineringen. 20 läkare skrev till THL för att de ville stoppa det. Jag frågade vilken rekommendation ÅHS har när det gäller vaccinering av gravida. THL säger att alla gravida böra ta vaccin. I Portugal får de gravida ta vaccin först efter vecka 21. Jag nämnde att man kan använda Oxiklorin då man insjuknar i Covid-19. Inte ens att man kan använda det förebyggande. Nu har jag källa som visar att dödligheten av covid-19 är 22 gånger högre i USA än i de fattiga länderna söder om Sahara. Dessa länder kallas malariabältet och där tar människorna motsvarande Oxoklorin hela tiden i förebyggande syfte. Kerstin Kronkvist tyckte att läkare inte skall testa. Men det är länderna som ”testar” och forskarna undersöker skillnaderna i utfall mellan länder. Sedan finns det läkare som dra egna slutsatser och använder ”Oxiklorin” vid behandling av Covid-19.

Men att ens nämna dessa frågor i inläggen gör att Facebook vägrar att marknadsföra dem och att sossen Tony Wikström vill kalla mig anti-vaxxer. Lite kul att Big tech och sossar går i samma ledband.

 

Men kanske Tony Wikström i stället för invektiv skulle börja med att presentera ett enda exempel på ”desinformation” som jag framfört? Ett enda exempel bästa Tony Wikström.

Och jo. Jag är ingen anti-vaxxare. Ännu. Inte rasist eller klimatförnekare heller. Men jag är emot coronapass, ställer mig frågande till varför barn skall vaccineras och varför man vaccinerar kvinnor i första och andra trimestern. Jag ställer mig också frågande till varför de, som haft sjukdomen och fått naturlig immunitet skall vaccineras.

Och efter nästa invektiv så kanske jag ger dig ett invektiv tillbaka.

 

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI