DELA

När händer en olycka?

Efter att jag under flera år bott på Blidö i svenska skärgården med en turreglerad färja, kan jag endast beklaga tankegångarna att införa en tidtabell för Töftöfärjan.

Bilisterna kommer att driva upp farten till mycket höga hastigheter för att försöka hinna med en viss tur med färjan, vilket på vägen till Blidö, ledde till olyckor och skador för människor och djur.

Vägen är på fastlandet dragen genom byar och inte minst Bomarsund, med under sommarhalvåret, ett stort antal besökande barnfamiljer.

Vilken politiker ska bli den första att i pressen med nedböjt huvud, försöka förklara varför någon skadats allvarligt eller avlidit?

Korttänkta beslut leder aldrig till något gott.

Färjor och inte minst broar har för avsikt att förena och förenkla för invånare och företagare, att smidigt kunna ta sig fram.

Det är ingen slump att det finns broar till Öland och Danmark. Handeln har ökat och inspirerat till att skapa nya möjligheter att kunna bosätta sig på tidigare avlägsna platser.

Varför riskera att skärgårdsfärjorna ska välja en annan hamn för sin verksamhet? En hamn med en förbindelse utan Töftöfärja med ev. kommande begränsningar i trafikflödet.

Nej, stoppa tidtabellen och låt människor och handel röra sig fritt och säkert längs vägarna!

Mikael Paasikivi

Författare och

fritidsboende på

Mickelsö/Vårdö