DELA

När färdigställs Horellidagis?

Vid senaste stadsfullmäktiges frågestund ställde jag några frågor kring dagiset vid Horelli. Förhoppningsvis får vi politiker svar vid nästa fullmäktigemöte. Men barn, personal och föräldrar vid dagiset bör även de få svar på flera frågor.

Varför saknas det ännu sol- och vindskydd på gården? Med tanke på hur mycket soltimmar vi haft senaste tiden bör detta vara högaktuellt att åtgärda.

När färdigställs körbanan på gården för trampcyklarna? När skall flisen på gården som inte är hälsosam och innehåller stickor bytas ut mot den planerade barken?

Slutligen kunde vi även ställa oss frågan när det röda lilla huset på tomten kan färdigställas så att barnen kanske kan leka i huset. Om inte är det viktigt att fasaden säkras och spikar och andra vassa föremål tas bort ordentligt.

När projekt byggs i Mariehamn vore det trevligt för alla om de kunde färdigställas enligt planen.

Anders Holmberg

Obunden Samling i Mariehamn.

 

Johan Nordström, fastighetschef på Mariehamns stad svarar:

Körbanan kommer fixas under sommaruppehållet. Det lilla huset är K-märkt vilket begränsar användningen, men spikar och vassa föremål kommer åtgärdas och göras säkrare. Fliset som ligger runt gungorna som en säkerhetsåtgärd kommer vara kvar, men det kommer bli utbytt på övriga områden. Det finns önskemål om solskydd och vi kommer förse dagiset med trekantiga tyg som man kan spänna över gården.