DELA

När får pensionärerna sitt låglönetillägg?

Nu är det valtider, och nu talar de sittande politikerna vitt och brett om hur viktiga pensionärerna är, och vilken omsorg man har om pensionärerna, och "nog borde pensionärerna få ett låglönetillägg, stackrarna, många av dem lever ju under den så kallade fattigdomsgränsen".
Det är ju bra om politikerna har upptäckt att de åländska pensionärerna i allmänhet har en betydligt lägre levnadsstandard än vad politikerna själva har! Men särskilt trovärdiga är inte deras löften om förbättringar.
För varför röstade i så fall Centern, FS och Socialdemokraterna ner Obunden Samlings förslag i lagtinget för knappt ett år sedan om att pensionärerna skulle få ålandstillägg??

Den plötsliga omsorgen om pensionärerna från regeringspartiernas sida luktar nog vidbränt valfläsk på långt håll. Jag är illa rädd att pensionärerna kan "känna sig blåsta" på några extra ekonomiska förmåner också efter det här valet, för den nuvarande landskapsregeringen har inte gett några garantier om varken utredningar eller pengar. Och om man läser deras flitiga insändare i tidningarna förstår man att dom nog tänkt sig att (med pensionärernas stöd) fortsätta regera även i fortsättningen! Dags för förnyelse kanske?

Runa Lisa Jansson