DELA

När börjar regeringen agera?

Vad hände med den föredömliga utredningen ”Alkohol och drogskadeförebyggande arbete inom Ålands Hälso- och sjukvård” som presenterades av projektledare Siv Palmqvist 2005?
Palmqvist presenterar förutsättningar för ett framgångsrikt alkohol- och drogpreventivt arbete inom sjukvården. Utredningen tar fasta på en rad åtgärder med målsättningen att genom hälsobefrämjande påverkan motivera den enskilda människan att själv ändra sina levnadsvanor i hälsosammare riktning. Det är ett både ekonomiskt och humant sätt att arbeta.
Framför allt presenteras i utredningen analyser och strategier som omgående kunde ha implementerats i verksamheten.

Ålands förtroendevalda kan inte bara beställa den ena utredningen efter den andra, åka på studiebesök och sedan sitta och fundera!
Trots att våra alkoholvanor utgör ett uppenbart hot mot folkhälsan är det anmärkningsvärt att 80% av patienterna inte hade tillfrågats om sina drog- och alkoholvanor vid patientbesök på ÅHS. Av patienterna visste 60 % inte vart de skulle vända sig för att få hjälp med att ändra sina alkoholvanor. Av rökarna var det 80 % som inte visste hur de skulle få hjälp med att sluta röka. Detta och mycket mer framkommer i utredningen.

Både patienter och personal ansåg det som viktigt att prioritera livsstilsfrågor vid patientbesök på ÅHS. Intresset bland personalen var mycket stort då det gällde utbildning i metoder för att bättre kunna upptäcka och förebygga den här typen av riskbeteenden.
Enligt svenska uppskattningar är närmare 25 % av dagens sjukhusvård relaterad till högkonsumtion av alkohol. Det finns all anledning att anta att detta kan vara fallet även på Åland.

Landskapsregeringen har ett ansvar att ta tillvara bra utredningar och utse ansvarsfulla personer som verkställer även den här typen av åtgärder med allmän hälsofrämjande effekt.
Jag anser att arbetet mot missbruk skall bedrivas på alla tänkbara områden för att bli framgångsrikt.
Åke Mattsson
Liberal lagtingsledamot