DELA

När blev äldre procentsatser istället för människor?

Minister Wille Valve och andra ”bästvetare” inom äldreomsorgen. Sluta betrakta oss äldre som procentsatser. Vi är människor så länge vi lever, och vi åldras på olika sätt. En del är i behov av vård tidigare i livet, andra klarar sig utan hjälp upp i hög ålder. Och våra vårdbehov kan vara väldigt olika. Precis som det finns specialister för olika sjukdomar, borde det också finnas specialister inom äldrevården, specialister som förstår att vår biologiska klocka inte tickar i takt med åren vi lever här.

Det känns skrämmande att läsa i tidningen om hur de som styr över äldrevården på Åland ser på oss som är 75+. Så och så många procent skall bo hemma, så och så många procent på äldreboende, så och så många procent är i behov av institutionsvård. Vi äldre är alltså inte längre levande människor med olika behov. Vi har reducerats till siffror i statistiska tabeller.

Det som skrämmer mest är nog bristen på medmänsklighet bland dem som är satta att styra över äldrevården. Den dag man känner att man är i behov av en plats på ett äldreboende gäller det tydligen att tillhöra rätt procent, i annat fall får man vackert klara sig själv, så gott det går.

Då hjälper det inte att man under ett långt liv arbetat och betalat (betalar) skatt, och varit med om att bygga upp det samhälle och den äldrevård vi har i dag (som politikerna gärna skryter om att är den bästa i världen). Då gäller det bara att man ligger rätt till i statistiken för att få den vård man är i behov av.

Ofta hör man vissa människor, oftast yngre, säga att ”man har väl rätt att kräva att samhället ställer upp”. Men tydligen gäller det inte oss, vi som tillhör den äldre generationen, vi kan inte kräva någonting av det samhälle vi har bidragit till välståndet i. Vi har inga rättigheter längre, vi är bara siffror i en statistik.

Skäms på er , alla ni i beslutande ställning inom äldrevården. Se er i spegeln, se på era begynnande rynkor, och kom ihåg att genom ert tänkesätt kommer också ni en gång när ni blir äldre att reduceras från levande människor till en procentsiffra i statistiken.

RUNA LISA JANSSON