DELA

När berättar ni om polisanmälda kandidater?

Jag ställde följande frågor via mail till tidningarna och radion, men fick då inget svar:

1. I vilket skede avser ni att informera allmänheten om vem, som har blivit polisanmäld, och samtidigt självklart låta personen komma till tals?

2. Kommer ni att informera personen om er princip innan ni upphäver anonymiteten? Det finns ju nämligen en möjlighet för personen att förbli icke-offentlig person också om han så vill.

Bakgrunde är följande:

I medlet av juli kunde vi läsa om att en ”politiker” blivit polisanmäld för att ha försökt köpa sexuella tjänster av minderåriga.

Vi kunde senare läsa i Ålandsnyheter att det var en ”lagtingskandidat”, vilket inte torde vara helt korrekt då någon lista knappast lämnats in. Personen har kanske låtit förstå att han tänker ställa upp i höstens lagtingsval.

Jag kan ha en viss förståelse för att media i detta skede väljer att presentera saken anonymt, men som vi vet så granskas ju både lagtingsledamöter och lagtingskandidater av media av demokratiska orsaker.

Jag drar mig till minnes då jag i tiden blev polisanmäld för hets mot folkgrupp. Jag hade inte ens meddelat att jag skulle ställa upp i valet, men fick absolut inget anonymitetsskydd – tvärtom. Bild och namn på första sidan, om jag minns rätt. Men jag fick komma till tals och framföra min åsikt att jag var oskyldig och att jag ansåg att utskicket inte stred mot lagen, vilket även sedermera riksåklagaren kom till. Den processen tog dock tre år. Jag tappade snabbt bort räkningen över hur många gånger medierna påminde läsarna om själva polisanmälan.

Då en lagtingsledamot blev polisanmäld väckte det mycket känslor bland många. Det fanns flera i lagtinget, som ville utseluta honom via en rätt fri tolkning av våra interna regler redan innan domen föll i tingsrätten.

Det finns ju även kolleger i lagtinget som ständigt eller tillfälligt vägrar att ta mig i hand när vi träffas på måndagarna, vilket ju som bekant är en sedvana i lagtinget. De hänvisar till min ”vidriga människosyn”.

Jag kan mycket väl tänka mig att någon av partiledarna kommer att ha svårt att acceptera att den nu polisanmälda personen deltar i höstens valdebatter. Så hur kommer ni från media att agera?

STEPHAN TOIVONEN
ÅLÄNDSK DEMOKRATI

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Frågan som Stephan Toivonen hänvisar till ställdes till chefredaktören under semestern och Toivonen fick ett autosvar i retur där detta framgick. Om han faktiskt hade önskat svar på dessa frågor kunde han, vilket han säkert är medveten om, vända sig till redaktionen eller ställföreträdande ansvarig utgivare vilket tydligt framgår av Nya Ålands redaktionsruta som publiceras i varje tidning.

Enligt Nya Ålands linje som antogs vid det stiftande mötet i Berghyddan i Jomala den 20 maj 1981 återfinns formuleringen: ”Nya Åland ska redigeras i syfte att iaktta lag och god publicistisk sed, som den formuleras i Finlands journalistförbunds etiska normer och den praxis som skapas av Opinionsnämnden för massmedier i Helsingfors.

Enligt Finlands journalistregler som författats av just Opinionsnämnden för massmedier gäller följande: När man hanterar uppgifter som leder till identifiering är det skäl att vara försiktig så länge det gäller misstanke om brott eller åtal.

I det aktuella fallet som Toivonen hänvisar till har Nya Åland varit i kontakt med personen som önskar att vara anonym, Nya Åland följer utredningen av ärendet.

Vad gäller Toivonens eget fall bevakade Nya Åland det utskick som låg till grund för brottsanmälan innan själva brottsanmälan gjordes. I utskicket gick Toivonen ut med namn som undertecknare. Han ställde även upp på en intervju där han utvecklade sina tankar om massutskicket, före någon brottsanmälan var gjord. Han var därmed känd för allmänheten och rapporteringen om brottsanmälan var ett steg i en kontinuerlig bevakning av frågan.

REDAKTIONEN