DELA

När avundsjukan styr

Det är inte oväntat men väldigt trist att genom vice lantrådet Harry Janssons (C) senaste insändare få bekräftelse på att beslutet att avskaffa jämställdhetsbonusen inte berodde på en omsorg om jämställdheten, utan på avundsjuka och missunnsamhet gentemot socialdemokraterna och liberalerna som de facto uppfyllde kriterierna att ha jämställda listor i valet.

Därtill fortsätter Harry Jansson, efter att hans påstående att någon skulle ha ställt upp kandidater utan deras medgivande motbevisats, att i stället argumentera med osanna rykten och skvaller. Det anstår varken en minister eller en förvaltning. Finns det misstanke om oegentligheter ska man omedelbart utreda och bevisa eller motbevisa, inte fatta beslut baserat på vad man hört på byn.

Harry Jansson hävdar att minister Hambrudd överväger utbildningsinsatser riktade till partierna för att på det sättet uppnå jämställdhet i lagtinget. Det är säkert bra, för de partier som inte redan jobbat aktivt med frågan, men några pengar finns inte. De medel som Harry Jansson nu delat ut till regeringspartierna för att de innehar makten, är partimedel som genom beslutet omfördelas till Centern, Moderaterna och Obunden samling, som inte kom ens i närheten av jämställda listor i valet.

Det Harry Jansson nu gjort är att retroaktivt bestraffa de partier som ansträngde sig att leva upp till kravet på jämställda listor, och därtill raljera och misstänkliggöra det arbetet.

Jag hoppas minister Annika Hambrudd tar sig tiden att läsa det omfattande material som togs fram under reformprocessen av vallagstiftningen, och pratar med de tjänstemän som var delaktiga, för att få en riktig bild av förloppet. Någon avundsvärd uppgift är det sannerligen inte att vara jämställdhetsansvarig i denna regering.

NINA FELLMAN (S)