DELA

När är vi mogna för att tänka om?

I pandemins spår följer också nya tankar. Tankar som rör sig om vårt sätt att leva, och vilka behov vi sätter främst och anser att vara de viktigaste för oss att fylla.

När är det dags att inse att löneökningar inte är självklara? När förstår vi att standardhöjning inte bara är högre lön som ger möjlighet till statushöjning, fler semesterresor , större bostad och nyare bil? Att standardhöjning lika gärna kan vara ett förändrat levnadssätt. När får vi den självklara insikten om att vårt sätt att leva inte är hållbart varken ur ett globalt jämställdhets- eller hållbarhetsperspektiv?

Människan är förvisso ett flockdjur, men vi kanske måste inse att det kanske heller inte längre kommer att vara självklart att träffas och mötas på stora konferenser och tillställningar. Den digitala teknik som vi själva skapat kommer framledes att världen över utnyttjas i stället för personliga möten.

Arbetsplatserna kommer heller inte längre att finnas i stora kontorslandskap som idag, utan många arbetar hemifrån på distans. Många fabriker som idag sysselsätter miljoner arbetare kommer att måsta lägga om sin produktion, till den del det gäller produkter som inte är hållbara och därför inte längre gångbara. Småskaligheten kommer kanske att bli trendigt, och finna nya marknader att erövra.

De för nutidens människor självklara semesterresorna till skidorter eller till sol och värme kommer kanske att helt självklart utbytas mot rekreation i det egna hemlandet. När lär vi oss inse att promenader i skog och mark, trädgårdsarbete och en stilla stund i naturen kan ge oss lika mycket ny energi som en tvåveckors semesterresa utomlands? De företagare i många länder som i dag lever på turismen måste då på ett kreativt sätt lösa de ekonomiska problem som uppstår i den förändrade värld som kommer med vårt nya sätt att tänka och leva.

De måste helt enkelt söka nya inkomstkällor. Vårt köpbehov är enormt. När kommer den självklara insikten om att det inte är nödvändigt, eller ens skäligt, att följa alla nya trender inom heminredning eller klädstil? När blir det trendigt att återanvända gamla prylar i nya sammanhang? När blir det trendigt att leva ekonomiskt sparsamt och återanvända och reparera i stället för att köpa nytt?

Att förändra vårt sätt att tänka på vilka basala behov vi sätter främst kommer inte att gå i en handvändning. Det kommer att bli tungt många gånger. Vem vill nu frivilligt släppa ifrån sig de förmåner som dagens samhälle ger oss? Det kommer att ta längre än de 30 år som idag är tänkt att skall gälla för en omställning till hållbar ekonomi.

Men förmodligen blir vi så illa tvungna att så gott det går återställa allt det som vi i vårt övermod och vår girighet förstört genom att överutnyttja jordens resurser.

RUNA LISA JANSSON