DELA

När allt går fel för Fellman

Replik till Nya Ålands ledare 20.3.2013
Jag har skrivit det förut och tvingas än en gång konstatera samma sak: när Nina Fellman berör Åländsk Center och min person så går det mesta på tok. Så även i ledaren 20 mars där faktiskt allt går fel. För det första är det Runar Karlsson som är ordförande för Centerns lagtingsgrupp och inte Jörgen Pettersson. För det andra var det jag och ingen annan som i ett replikskifte betonade att i politik är allt tillåtet så länge det hanteras på ett civiliserat och balanserat sätt.

För det tredje står Centern enigt bakom linjen om att Kroatiens anslutningsfördrag ska utgöra en plattform för att diskutera Ålands 21 år gamla krav på en plats i Europaparlamentet. Lagtingsgruppen har diskuterat frågan vid flera möten och ser det som naturligt att lagtinget faktiskt bedriver politik på ett sätt som inom övriga EU anses som helt normalt. I över 20 år har Ålands lagting upprepat kravet om en egen EU-plats. Nu måste tålamodet övergå i politisk handling utöver att enbart notera att Finland inte förverkligat sina löften om att utverka en extra plats för Åland på EU-nivån. Faktum är att det saknas varje spår av faktisk handling bakom alla dessa löften.

Vid Centerns höststämma den 2 december betonade jag vikten av att Åland skapar sig en handlingsposition för att åtminstone få ett klart besked från Finland om när EU-platsen ska tryggas. Stämman fick alltså före ordförandevalet en mycket tydlig linjedragning om att ”Kroatien-kortet” är ett lämpligt diplomatiskt instrument för att komma framåt. Därefter har alltså lagtingsgruppen slutit upp bakom denna åsikt. Så NF:s nygamla påståenden om mig som ”en allt mer marginaliserad ordförande” och att Centern är mer splittrad – ”kanske mer än någonsin” – är alltså ingen annat än ett nytt försök att skada Centern.

Jag hoppas att vi framöver får ta del av ledartexter som i högre grad bygger på fakta än enbart skribentens privata fantasier och tyckanden.
Harry Jansson
Partiordförande
Åländsk Center

Oj. Äras den som äras bör. Harry Jansson får med glädje ta åt sig påståendet att allt är tillåtet i politiken. Det var ändå inte så fiffigt.
Att jag blandade ihop Runar och Jörgen var dumt, förlåt. Att Centern inte skulle vara ett djupt splittrat parti är, enligt min uppfattning, inte sant.
Jag har inget intresse av att ”skada Centern”, och jag sysslar inte med privata fantasier och tyckanden. Jag gör mitt jobb.
Nina Fellman
Andra redaktör
Nya Åland