DELA

Namninsamling bekräftade enkät

Åtta personer bakom ett medborgarinitiativ från Nåtö-Järsö området sporrade över åttio andra, enligt deras skrivelse “boende” i området (ett antal undertecknare är dock mantalsskrivna på annan ort) att delta i en namninsamling riktad till Ålands Landskapsregering.

Speciellt intressant blev ju namninsamlingen med drygt 80 namn då dessa tillsammans utgör knappa 25 procent av den sammanlagda befolkningen på Nåtö-Järsö med kringliggande områden att jämföra med enkäten från 2017 som visade att 30 procent var emot Mariehamns alternativet.

Har den andelen ytterligare minskat? I skrivelsen beskrivs enkäten från 2017 som “osaklig och felaktigt upplagd” emedan ingen Södra Ålands kommun fanns vid detta tillfället och ej heller nu.

 

Det är visserligen sant men en realistisk bedömare ser nog att bildande av en “Södra Ålands kommun” nog står för dörren inom en inte alltför avlägsen framtid, naturligtvis av ekonomiska skäl. En inte alltför djärv spekulation är att ett nytt Lemland-Lumparland inlemmas i ett ännu större sammanhang där det ekonomiskt starka Jomala kommer att spela första fiolen.

I det scenariot blir Nåtö-Järsö en än mer isolerad enklav och fortsättningsvis utan landförbindelse med sin “moderkommun”. På intet sätt ändåmålsenligt enligt min mening.

RAPHAEL KARLSSON

NÅTÖ