DELA

Nämnden tar fullt ansvar

I onsdagens tidning fanns en rubrik som var olyckligt tillspetsad. Infrastrukturchefen handlade helt i enighet med nämndens beslut.

I övrigt kan sägas att innehållet i artikeln inte föranleder någon vidare kritik.

Stadens riktlinjer för direktupphandling har inte brutits utan följt det regelverk som finns.

Beslutet har förankrats politiskt, på fler nivåer än vanligt. Beslutet var således välförankrat. Först i nämnden och ytterligare i Stadsstyrelsen.

Naturligtvis finns det fler sätt att göra att göra saker på.

I detta fall ansåg nämnden att den prioriterade lösningen var, att inte på några villkor låta orenat avloppsvatten från södra Mariehamn läcka ut i Svibyviken. En mardröm om det skulle hända, med alla konsekvenser det innebär.

Stadens regelverk har följts. Det är dubbel- och trippelkontrollerat. Det är den exceptionella situation som till en första anblick kan ge sken av avvikelser.

Vi i infrastrukturnämnden tar fullt ansvar för beslutet som tillkom under exceptionella omständigheter för miljöns bästa och förhindrande av mycket allvarliga konsekvenser.

Ett ytterligare klargörande för debatten i allmänhet så handlar detta om en avloppsledning med helt orenat vatten från södra Mariehamn. Ledningsvattnet är alltså det smutsigaste tänkbara vatten som ännu inte renats i Lotsbroverket. Det är alltså inte fråga om det redan renade avloppsvattnet som även det går i en annan sjöledning.

Vi vågar inte ens tänka tanken på konsekvenserna om något skulle hända med avloppsledningen.

Infrastrukturnämnden, Mariehamn

Julia Birney, ordförande
Jill Fredrickson, viceordförande
Björn Zetterman
Gunnar Granlund
Jessy Eckerman
Kaveh Bahar
Björn Hägerstrand
Nina Lindfors
Anna Holmström, stadsstyrelsens representant

 

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp