DELA

Naivt tillsatt arbetsgrupp

Lodjurs-arbetsgruppen är inte representativ för dem som berörs av frågan.
Såg i Ålandstidningen att landskapsregeringen tillsatt en arbetsgrupp som skall utreda hur lodjuret skall hanteras och förvaltas i framtiden. Att ingen av de medborgargrupper som lever nära lodjuret och föder det på sina marker är representerade i arbetsgruppen, är både naivt och ett stort misstag.

Den samlade aktuella kunskapen om arten som finns hos jägare, fårodlare, jordbrukare och övriga som lever nära naturen, kommer inte till nytta och användning om enbart tjänstemän skall behandla denna viktiga landsbygds fråga.
Därför föreslår jag att regeringen upphäver beslutet och fattar ett nytt, där representanter för Producentförbundet, Fåravelsföreningen och jaktvårdsföreningarna ingår. Med en sådan sammansättning finns det möjligheter för arbetsgruppen att skapa riktlinjer som kan omfattas och efterlevas av alla berörda.
Jens Harberg