DELA

Några tankar kring covid-19

En och annan har undrat om även Åland hade någon demonstration den 20 mars, så som i stora delar av världen. Nej, någon demonstration blev det inte, eftersom det var emot restriktionerna.

Några intresserade tog sig ändå ner till torget den aktuella tiden för att diskutera och bland annat kom en person som på en lång planka hade gjort markeringar som tydligt visade de sjukdomar som krävt mest dödsoffer år 2019 (senaste statistikår) i Finland. Det var lätt att konstatera att Covid (senaste år och fram till och med nu) låg i särklass lågt i jämförelsen.

Lite statistik: Coronafall (positivt testade) uppgick till 74 000 från mars 2020 till 25 mars 2021, cirka 1,2 procent av befolkningen. De som dött coronarelaterat (av eller med corona) uppgår till 815 personer, 1,2 procent av de insjuknade och 0,015 procent av hela befolkningen. Detta betyder en och en halv person per 100 000. För tillfället är 59 personer i intensivvård. Av de cirka 74 000 som testat positivt är 46 000 friskförklarade. Var är de som varken dött eller är på sjukhus? Eller blev de aldrig sjuka, endast positiva i testet? Hur och i vilket skede friskförklaras man förresten? Det är av stort intresse för oss alla att få veta hur många av de som testat positivt som faktiskt blivit sjuka och även hur många av de som satts i karantän som har testat positivt och blivit sjuka? Vilka symptom har varit vanligast?

Antalet döda av eller med covid-19 är alltså synnerligen litet jämfört med senaste statistik över dödsfall (2019), där antalet döda totalt uppgår till 54 000, och där död i cancer ligger (näst)högst med 13 400, cirkulations- (och alkohol) relaterad död 18 267 och demenssjukdomar 10 153. Covid-19 ligger lågt i jämförelse med 815 fram till 25 mars 2021, endast snäppet före självmord (746) och diabetes (595). Så vitt jag är informerad har ingen på Åland dött i covid-19 ännu, endast en har behövt intensivvård och ungefär en dryg handfull har behövt sjukhusvård sedan vi fick smittan till Åland. Tycker ingen annan än jag att vi är förskräckslagna?

IRIS GRÜSSNER-HELLMAN

LEGITIMERAD PSYKOLOG