DELA

Några svar om Skarven

Då och då får jag samtal om ms Skarven med frågor som tydligen landskapsregeringen inte kan svara på.
Ifall det är av intresse, så listar jag svaren enligt nedanstående:

1. Kan
ms Skarven transportera sk farlig last?
ms Skarven uppfyller säkerhetskraven, dvs el-systemet på bildäcket skall vara sk.EX-klassat och likaså ventilationsfläktarna som har det antal luftväxlingar som krävs. På vilket sätt transporterna sker är reglerat i landskapsförordningen om färjor (1979:6)
Transporten sker på särskilda färjturer där passagerarantalet är begränsat till 20 personer.

2. Bilhyllorna
.
Provbelastningen utfördes av Lloyds i Klaipeda. Finsk inspektör testade användningen av hyllorna under oktober månad. Hyllorna godkändes för användning med mindre anmärkningar, som omedelbart åtgärdades. (Inspektionsprotokoll finns ombord på ms Skarven.)

3.Förseningsböter. Är inte beroende av om färjan är trafik eller ej. Regleras i kontraktet. Advokat DanieI Widman sköter juridiska frågor.
Detta är inskrivet i kontraktet (§ 20). För landskapsregeringen verkar detta okänt redan för flere veckor sedan.

4.Varför sattes inte ms Skarven i trafik?
Endast landskapsregeringen kan svara på detta.
Sjösäkerthetsmässigt var det gångjärnet för bogvisiret som skulle repareras, tillfälligt eller grundligt. Autopilotens justering eller utbyte på garanti har inget att göra med trafikstarten.
Kan nämnas att färjan var på provtur till Svinö färjfäste och färjan passade perfekt i färjfästet samt att en grusbil lastades utan problem.

Fd Projektchef Göran Holmberg