DELA

Några små punkter om språk

Språk och religion är mycket viktiga för en människas identitet. Många krig i världen har startats på grund av dessa.
Jag har flyttat till landskapet Åland i januari 1972 och hade redan då avlagt stora språkprovet i svenska.
Över tjugo år har jag fått betalt för att, med större eller mindre framgång, lära ut finska till åländska grundskole- och mediselever. Nu lyfter jag pension från detta värv.
Med min man har jag pratat svenska, med mina barn finska. Både pojken och flickan har haft stor nytta och mycket nöje av sina språkkunskaper . De har också med lätthet lärt sig andra språk såsom engelska, tyska, spanska och franska.

Jag tycker att den åländska självstyrelsen med sin närdemokrati är ett förträffligt system. Jag har också tagit vara på det åländska kulturarvet genom frivilligt arbete i Föglö hembygdsförening och Föglömuséet.
Under mina 35 år på Åland har jag lärt mig att ta alla fientliga yttringar mot finskan med en nypa salt, men nu kan jag inte tiga. För första gången har en politiker offentligt sagt någonting uppskattande och försonande om mitt kära modersmål! I Ålands lagtings plenisal! Tack skall hon ha, den där Camilla!
Marjatta Isaksson,
Föglö