DELA

Några råd till ÅHS

Just nu pågår en arbetskonflikt vid ÅHS. Tehys fackavdelning vid Åland r.f. hoppas att förlikningsförhandlingarna snart ska återupptas så att konflikten kan få ett slut, men även efter att konflikten är avslutad är det en hel del som ÅHS bör tänka på för att få personalen att bli nöjd med sin arbetsgivare.
Här är några tips:

Utför lönekartläggningen som det blev lagkrav på år 2005 (6 a paragrafen jämställdhetslagen)! Det borde inte ta över nio år att uppfylla ett lagkrav.
Betala högre lön åt dem som vidareutbildar sig eller får större ansvar eller utökade arbetsuppgifter! Det är inte särskilt motiverande för personalen när lönen förblir den samma oavsett hur många extra högskolepoäng en person läser och oavsett hur mycket extra ansvar och extra arbetsuppgifter en person får.
Förläng förordnandena för gravida kvinnor och kvinnor som nyss fått barn! Enligt jämställdhetslagen är det inte tillåtet att vägra någon en fortsatt anställning för att hon är gravid eller för att hon har fött barn.
Om ni vill att personalen ska vara i beredskap – betala beredskapsersättning! Det är inte någon bra ide att försöka få beredskap utförd genom att hänvisa till att vårdyrket ska vara ett kall. Ni måste betala beredskapsersättning i enlighet med kollektivavtalet.

Att sträva efter att patientsäkerheten ska vara hög är bra, men samma säkerhetsambitioner som ni har under en strejk borde ni även ha beträffande somrarna! Vårdpersonalen är orolig över den bristfälliga bemanningen sommartid. Det skulle vara bättre om ledningen för ÅHS skulle kunna tänka lika mycket på patientsäkerheten under somrarna som ni gör nu.
Ta problem med mögel och andra arbetsmiljöproblem på allvar! Det är väldigt illa för den anställde att få sin hälsa varaktigt nedsatt på arbetet.
Lyssna på personalen och visa uppskattning för personalen! Det betyder oerhört mycket för personalen att bli hörd och uppskattad.
Om ni följer ovanstående råd, har ni större utsikter att få personalen att vilja arbeta på ÅHS.
Erica Norell-Eriksson
Pirjo Åkerblom
Katinka Holmström
Sara Karlman