DELA

Några ord om fisket

Fredrik Lundberg har alldeles rätt, när han kommenterar Nina Fellmans ledare. Men en viktig sak missar båda: det stora sälproblemet.
Skötfisket efter strömming är nästan omöjligt. De till och med simmar in under isen och äter skötarna tomma!
Det beräknas finnas cirka 30.000 sälar i havet runt Åland. Varje säl måste ha 5 kg fisk per dygn för att överleva! Men de kan äta 10 kg om dygnet, om det finns!
Med 5 kg fisk per säl och dygn blir summan 54 miljoner kg fisk per år! Och då sälarna kommer allt längre in i skärgården, kan vi kanske förstå att gädda, sik och abborre minskar!
Karl-Erik Bergman