Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Några åländska grundbultar

Självstyrelsens grundbultar utgörs av språkskydd som förverkligas genom hembygdsrätt, jordförvärvsbestämmelser, näringsrätt och undervisningsspråket svenska. Dessa regler har landskapsregeringen under nuvarande socialdemokratiska kansliminister inte kunnat tillämpa. Det säger allt när uråländska bolag får problem med näringsrätten.

Att så många partier nu – både från opposition och regering – vill luckra upp näringsrätten ser jag som okunskap. Inte har näringsrätten hittills i den åländska historien varit något hinder för utveckling. Reglerna utgör idag en del av EU:s primärrätt och vi skall inte ändra dem lättvindigt.

När näringsrätten luckrats upp – vilka grundregler står då näst på tur? Jordförvärvsbestämmelserna? Dessa åländska grundförutsättningar ska inte ändras.

För övrigt kommer inte huvudlösa infrastrukturprojekt äga rum på min vakt. Det blir istället fullt upp att sköta de delar av Åland där människor idag bor.

Marcus Måtar

Obs