DELA

Något måste hända

Hur länge till tänker lantrådet vänta på att rätta till förvaltningschef Arne Selanders misstag och okunskap? Något måste hända!
Carl-Johan Wikström
Förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktige i landskapsregeringen i 25 år
Lantrådet Viveka Eriksson (Lib) konstaterar att lagtinget har fattat beslut om indragning av tjänsten som konferensvaktmästare i och med att Alandica togs i bruk och att diskussioner förs med Wikström om omplacering eller alternativa lösningar för hans del. Red