DELA

Något helt nytt om nationalism

I NÅ 3 februari utlägger liberala lagtingsledamoten Ingrid Johansson på insändarplats om feminism och nationalism och hävdar att ”I den nationalistiska idévärlden tillhör en kvinna till en man. Kvinnan ska kunna förvänta sig att bli försörjd av sin man och behöver därmed inte en egen ekonomi. Kvinnan ska i sin tur ställa upp för sin man, bland annat genom sex.”

Säkert kan mycket sägas om nationalismen, men att något sådant vore karakteristiskt för denna åskådning, som annars främst känns igen genom sitt framhävande av det nationella egenvärdet men i övrigt som sådan helt saknar ett program för konkret organisering av samhället, var något alltigenom helt nytt.

Olle Sjöstrand