DELA

”Någonstans måste man sätta en gräns”

MSÅ i Eckerö ondgör sig över hur styrelsen hanterat frågan om Eckerö ungdomsförenings (EUF) bidragsbetalningar och tycker inte ärendet skötts diplomatiskt.

Lite bakgrundsfakta: I Eckerö kommuns budget för 2015 fanns 6 000 euro som skulle utbetalas som stöd för EUF:s verksamhet. Stödet skulle utbetalas efter att redovisning och bokslutshandlingar inlämnats för att säkerställa att föreningen sköts på ett lagenligt sätt, samma krav ställs på andra bidragstagande föreningar i kommunen. Redan här blev det problem då materialet som lämnades in var ytterst bristfälligt och väckte flera frågor än svar. Trots det har styrelsen visat god vilja och tålamod och betalat ut 6 rater om 500 euro efter 2 separata beslut.

Den 30 juni 2015 beslöt styrelsen att det inte betalas ut fler rater innan komplett underlag inlämnats till kommunen. Styrelsen beslöt också att ta in ett expertutlåtande, vilket också gjordes. Utlåtandet bekräftade att EUF:s ekonomi var misskött och att pengar använts till annat än föreningens verksamhet. Den 18 november 2015 var en företrädare för EUF in till kommundirektören för att diskutera problemen men kunde dock inte ge förklaringar till det inträffade.

Sedan dess, men även före, har kommundirektören med ett antal mail och via telefon försökt få till stånd ytterligare möten med EUF:s ansvarspersoner för att få svar på den uppkomna situationen men utan att få någon respons från föreningen.

Vi tycker att styrelsen visat prov på både diplomati och tålamod i denna fråga men någonstans måste man sätta en gräns.

Skol- och fritidsnämnden eller fritidsledaren har ingen som helst skyldighet att övervaka verksamheten. EUF är en egen juridisk person med en styrelse som är ansvarig för det som händer i föreningen. Likaså säger förvaltningsstadgan för Eckerö kommun klart och tydligt att det är styrelsen som har kontrollfunktionen för att kommunens medel hanteras på ett riktigt sätt.

Skulle det handla om ”några hundra euro” skulle knappast resultatet varit en polisanmälan men då summan tyvärr är betydligt större än så, vilket skribenterna väl vet, så finns det ett ansvar som måste tas mot kommunens skattebetalare. Dessutom är kommunen skyldig enligt lag att anmäla varje misstanke om brott som kommer till dess kännedom, så att inte agera hade varit fel av kommunen även av denna anledning.

Till sist: MSÅ säger sig vilja stöda föreningslivet vilket är bra men att föra denna debatt på insändarsidor är inte rätt väg. Styrelsen kommer att ordna ett stormöte om ungdomsföreningens framtid i februari och det skulle vara viktigt att man nu fokuserar på hur man hittar vägar för att återuppliva EUF och samla alla goda krafter till en gemensam insats istället.

Rune Söderlund styrelseordförande

Jan-Anders Öström styrelsemedlem

Tess Backman styrelsemedlem

Gunilla Holmberg skolnämndens ordförande