DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>NONCHALANT Dålig service skall aldrig kunna användas som argument för privatisering, skriver insändarskribenten.

Myndighetsnonchalans i stan

1. När jag skall ta min bil i bruk – den är uppställd på vintern – är jag tvungen att ta mig till motorfordonsbyrån med något annat fortskaffningsmedel för att betala påställningsavgiften (10 €) vid deras disk. Där får jag varje år höra samma sak: ”Vi arbetar på att påställningen skall kunna göras hemifrån.” När jag frågar hur man gör om man bor i Brändö får jag höra att man då placerar en 10 €-sedel i ett kuvert och skickar den till motorfordonsbyrån!

2. Många år efter att bankkortsbetalningar blivit vanliga i samhället skulle betalningar i Statens ämbetshus göras med kontanter, ingenting annat!

Detta är förstås bagateller men väcker en fråga av principiell natur. Vi måste ha höga krav på våra myndigheter, för dem duger ingenting annat än god service. Dålig service skall aldrig kunna användas som argument för privatisering.

Jerker Örjans