DELA

Mycket pengar för dem som inte har

Nina Fellman talar om blygsamma kostnader för semesterresan. 25 000 euro kan verka blygsam för Nina Fellman när andra betalar. Man undrar om deltagarnas löner dagtraktamenten resor vid skiftet av ministrarna är inräknat. Men jag säger som en verkligt stor man på Åland, Algot Johansson sade till stadens styrelse när de tyckte att 2 000 mark var lite pengar för Algot Johansson. Svaret från honom, jo för mej men inte för dem som inte har dem. Landskapets underskott i budgeten och Nina Fellmans blygsamma kostnader kan jämföras med detta. Att skapa sej kontakter genom att göra sej ovän med andra länder måste vara en ny åländsk diplomati skapad av Nina Fellman. Och till sist kan man undra vem som betalade för lyxbåten Northen Cross som låg vid Ålandskajen på Gotland hela tiden under tiden ministrarna var där nere.

Jack Sjölund

Svar:

Jack Sjölund är lika okunnig som han är fördomsfull. Tyvärr.

Northern Cross låg i Visby med åländska entreprenörer som inte fick ett korvöre av landskapet men ändå tyckte att det var värt pengarna.

I övrigt vidhåller jag min tidigare ståndpunkt att det är bra för Åland med utåtriktat och kontaktskapande arbete, särskilt om det kan göras för en mycket rimlig peng. Och om en åländsk minister är tydlig och rak om en av vår tids största frågor ser jag det som en extra bonus.

Nina Fellman (S)