DELA

Mycket har hänt inom utbildningspolitiken

Utbildningspolitiken är den allra viktigaste näringspolitiken!
Under den här perioden har vi har lyckats få enighet och lagstiftat om en gymnasiereform. Reformen av gymnasialstadiet, som diskuterats i över 20 år, sätter den studerande i centrum och skall ge större flexibilitet och bredare kompetens. Organisationen har nu verkat i drygt två månader. Mycket skall ännu finna sin plats. Men ingen har heller förväntat sig att allt ska vara färdigt på en gång. Det här läsåret innefattar en utmaning där organisationen genomförs i praktiken.
En viktig uppgift för alla att hjälpas åt att få studierna att löpa så smidigt som möjligt för den studerande.

Vi har skapat en gemensam studerandehälsa med samlade resurser och lika service till alla studerande inom gymnasialstadiet och Högskolan på Åland.
Vi har gått i mål med ett förslag till en effektivare och kompetenssamlad sjöfartsutbildning. Med ett nära samarbete med Högskolan på Åland, Åland yrkesgymnasium och näringen.
Vi har förverkligat en högklassig hantverksutbildning i Ålands Folkhögskola. Spännande och delvis spretiga ideer från olika arbetsgrupper genom åren har samlats i en modern läroplan och utbildning som nu har sin andra kull studerande.

Grundskolorna har trots den svåra ekonomiska situationen, fått behålla sina resurser. Prioriteringen av de yngsta eleverna är en klok investering för framtiden. Resurserna har möjliggjort fortsatt hanterliga undervisningsgrupper
Tack vare olika utbildningspolitiska insatser har vi som enda regering i Norden lyckats minska ungdomsarbetslösheten.
Medis tar nu emot kursdeltagare oavsett kommuntillhörighet. Medel har fördelats till ett EU-projekt där inflyttade studerar svenska inom sitt yrkesområde i kombination med att praktisera på arbetsplatser – allt för att underlätta anställning.

Vi har även säkrat behörigheten till högre studier i Sverige samt givit IT i skolorna en rejäl skjuts framåt. Vi har inskärpt att studentexamensproven måste garantera lika behandling och översättas korrekt till svenska.
Innan mandatperioden är slut skall vi fastställa ett forskningspolitiskt program för Åland och förnya grundskolans läroplaner och därmed skapa ett jämförbart betygssystem. Vitsordet 8 i olika ämnen ska betyda samma sak över hela Åland. Detta för att säkerställa att betygsättningen är rättvis och för att se till att kvaliteten är jämn i alla våra åländska skolor.
Britt Lundberg (C)
Utbildnings- och kulturminister
Vicelantråd