DELA

Mycket bättre med vård i Åbo än ingen vård alls

Jag vill berätta om mina erfarenheter av specialsjukvården på ÅHS, som nu drabbats av hårda inbesparingskrav. Eftersom det berör mitt privatliv, önskar jag vara anonym.

Jag är en frisk pensionär som under en längre tid fick sådana besvär med ryggen att jag kunde gå bara korta stumpar.Mestadels låg jag på soffan, för då försvann smärtorna.
Jag fick en träffsäker diagnos från ÅHS och ingreppet överfördes till Åbo, där instrument och erfarenhet fanns. Inom kort blev jag opererad där och allt blev plötsligt bra. Jag fick ett nytt liv via operationen och min tacksamhet mot ÅHS och opererande kirurg i Åbo är gränslös.

M a o – tänk om inte resurser avsatts för min operation! Tänk om jag fallit för något åldersstreck pga hårda sparkrav! Jag bävar vid tanken. Orimliga sparkrav drabbar obönhörligen de mest behövande i samhället.
Däremot tycker jag att man oftare kunde utnyttja Åbo i vården och spara in på vården i Sverige där det går. Politikerna talar högljutt om vård på modersmålet. Visst, men hellre vård på finska eller dålig svenska än ingen vård alls pga hårda sparkrav.
Samtliga i Åbo talade från god till hyfsad svenska, och alla ville tala svenska. Endast en sköterska fick jag träna min finska med, och det utnyttjade jag så mycket det gick.
Den gamla A-finskan ger en god grund för samtal och förståelse, bara man får öva lite då tillfälle ges.

En glad och tacksam pensionär