DELA

MUNOL 2013

Munol är ett FN-rollspel som ordnas i Lübeck med över 400 deltagare från skolor i Europa, Asien och Afrika. Vid Munol simuleras FNs arbete i 6 kommittéer av Generalförsamlingen, FNs säkerhetsråd samt övriga organ inom FN där studerande tilldelas ett land att representera. Frågor att debattera och arbeta kring meddelas på förhand och de studerande skriver först en rapport om hur deras länder förhåller sig till de olika frågorna, vilket skickas in på förhand och publiceras på Munols hemsida i god tid före konferensen. Sedan förbereder de studerande resolutioner för sina kommittéer, vilka därefter diskuteras och bearbetas på plats. En resolution från varje kommitté diskuteras sedan i Munols Generalförsamling.

Ålands lyceum har deltagit sedan 2007 då lektor Anders Casén åkte ner med en första delegation. Tio studerande från Ålands lyceum har varje år fått åka med och representerat olika länder vid varje tillfälle. Somalia och Japan representerades 2012 av några särdeles aktiva och engagerade studerande och i år, 2013, har Ålands lyceum fått den stora äran att representera den mäktigaste kraften inom FN – USA.
De tio studerande (Emma Blomqvist, Elina Jansson, Johanna Ekebom, Linn Ekebom, Joakim Wennström, Simon Blomkvist, Django Palmer, Martin Hoffman, Henrik Henriksson och Elias Lindström, varav Henrik, Elias och Linn var med också i fjol) och två lärare; Bertil Johansson, lektor i historia, och Tove Waller, lektor i engelska, har sedan början av januari arbetat hårt med förberedelserna inför evenemanget som äger rum 22-27.4 2013. De studerande har skaffat fram information om de aktuella frågorna via olika medier, de har skrivit rapporter, haft övningsdebatter och arbetat med resolutionsutkast. Arbetsspråket under hela konferensen är engelska så vi har arbetat med det mer formella språket och försökt finputsa så mycket som möjligt. Nu är vi på väg och nu gäller det!
Tove Waller

Mer information finns på Munols hemsida: www.munol.org