DELA

Munkavle och offentliga handlingar

Efter att ha blivit omnämnd i samband med debatten om munkavle har jag anledning att kommentera frågan, som är principiellt viktig. Frågan om munkavle och/eller offentliga handlingar omfattar komplicerade gränsdragningar.

Ärendet om Mariehamns stads renhållningssystem med koppling till MISE var satt på stadsstyrelsens agenda. Innan dess hade jag fått uppdraget att bedöma vilka stadens möjligheter var att bl.a samarbeta med Jomala kommun i renhållningsfrågan. Bakgrunden var det uppkomna läget där allt flera kommuner lämnar kommunalförbundet MISE. Bedömningen presenterades i form av en skrivelse, en PM, med förslag som stadsstyrelsen hade att ta ställning till.

Innan stadsstyrelsen behandlade ärendet, kontaktades jag av Nyans reporter, som önskade ta del av beslutsunderlaget. Med den erfarenhet som jag har av svenska offentlighetsprinciper, bedömde jag att dokumentet var en offentlig handling, som utan onödigt dröjsmål skulle överlämnas när massmedia eller allmänheten så önskar. Att stadsstyrelsen sedan inte tog till sig mitt förslag i sitt beslut, är något som jag inte har anledning att kommentera offentligt, vilket jag inte heller har gjort.

Mitt förslag avseende den framtida renhållningen var ett icke hemligstämplat dokument, som färdigställdes för stadsstyrelsens ställningstagande. Därmed var dokumentet enligt vad jag bedömde en offentlig handling. Att vägra överlämna det efterfrågade dokumentet till Nyan hade – enligt min bedömning – varit fel.

Att rubriksättningen till den i övrigt mycket sakliga artikeln sedan inte överensstämde med något jag hade uttalat mig om, kan ha bidragit till vrångbilden att jag skulle ha försökt propagera mot stadsstyrelsens linje, vilket alltså inte är sant.
Mitt uppdrag var att lämna ett underlag baserat på den information och de erfarenheter jag har. Jag lämnade också – i vanlig ordning – ett konkret förslag som stadsstyrelsen kunde ta ställning till – ja eller nej.

Det är, som stadsdirektören Bjarne Pettersson antyder, "högt i tak" inom Mariehamns stad och munkavle används inte. Vilket i sin tur ställer krav på etiska principer hos enskilda tjänstemän. Stor frihet innebär också ett stort ansvar. Något som vi tjänstemän har all anledning att vara rädda om.

Jan Westerberg
Miljöchef