DELA

MSM svarar Igge Holmberg

Med anledning av socialdemokraternas fullmäktigegruppordförande Igge Holmbergs insändare i fredagens tidning vill Moderat Samling för Mariehamn framföra några synpunkter.

Centrumutveckling. För oss är frågan om hur staden utvecklas av högsta prioritet. Vi har med stor kraft engagerat oss i dessa frågor och vi är övertygade om att vi för att lyckas måste ha en stor lyhördhet i förhållande till dem som är beredda att göra satsningar i staden, utan deras medverkan händer det nämligen ingenting. Att det finns olika uppfattningar kring hur detta görs på bästa sätt är tydligt.

Som partier sätter vi olika tyngdpunkt på vad vi tror att är viktigt. Även det är bra då vi ser att det ger dynamik och driver fram goda lösningar. Däremot kan vi inte acceptera att saker dras i långbänk, då vi ser att för utveckling krävs beslut, beslut som skapar förutsättningar för tomtägare och företag att satsa och investera.

Rättvis behandling. Gällande de beskyllningar som Holmberg sprider i sin insändare konstaterar vi att de saknar all grund. Som exempel på detta kan nämnas påståendet om att vi skulle särbehandla vissa tomtägare positivt.

Är man ärlig och tittar sakligt på frågan så har vår utgångspunkt varit att se till att det motsatta inte ska hända d.v.s. att vissa tomtägare skulle särbehandlas negativt vilket vi ser att händer nu. Inte är det väl rimligt att en tomtägare inte ska få utnyttja sin egendom enligt gällande planer?

Påhopp. Vi konstaterar också att Holmberg sätter litet fokus vid sak och stort vid person och då särskilt vid stadsstyrelsens och byggnadsnämndens ordföranden. Den moderata fullmäktigegruppen kan bara konstatera att dessa bägge ordföranden har jobbat för att hitta kloka lösningar i en svår sakfråga och har gjort det till gruppens stora belåtenhet och med sikte att hitta lösningar som kan accepteras av alla.

Detta bekräftas bla av det eniga beslutet i byggnadsnämnden. Vårt förtroende för Petri Carlsson och Camilla Hägglund är fortsatt grundmurat.

Vi bygger förtroende. Samtliga grupper i fullmäktige enades under ”Den stora fullmäktigedagen” 20.09.2017 om sex punkter som ska bygga förtroende, värna ett gott samarbete och skapa en välmående och utvecklingsbenägen stad. Vi som politiker stöder detta genom att: vara positiva, fokusera på sak, respektera varandras åsikter, skapa breda överenskommelser, bete oss respektfullt och visa beslutsförmåga.

Detta är en överenskommelse som vi moderater sätter högt värde på och kommer att göra allt för att befrämja!

Med önskan om ett framgångsrikt och utvecklande 2018!

MSM:s stadsfullmäktigegrupp