DELA

Motsägelsefullt uttalande av socialdemokraterna

I Nya Ålands partiledarintervju säger Camilla Gunell bland annat att stödet till jordbruket måste förändras till aktivare och miljövänligare jordbruk och inte på vallodlingar.
Detta uttalande står helt i strid mot varandra.

En ekologisk odling, som måste betraktas som den mest miljövänliga odling, är helt beroende på vallodling då detta ger marken nödvändig näring ( kväve ) på ett helt naturligt sätt. Det vill säga grödorna i en vallodling tar kväve från luften och omvandlar det på naturens villkor till näring för de odlade växterna.
Det här vill socialdemokraterna inte tillåta vilket i praktiken betyder att den ekologiska odlingen på Åland därmed saknar möjlighet att va och verka.
Då ekologisk odling är den mest miljövänliga och då efterfrågan på ekologiska produkter ökar hela tiden skall vi underlätta för denna form av odling, inte omöjliggöra.
Runar Karlsson (C)
Lagtingsledamot