DELA

Motorbana – nej tack!

Vi liberala kandidater i Eckerö understöder inte den insändare och de åsikter som Mats Perämaa och Niclas Fabritius presenterade i sin insändare den 24 september i Nya Åland och 25 september i Tidningen Åland.
Vi stöder inte heller en lokalisering av motorbana till Eckerö. Vi tror inte att en motorbana i Eckerö kommer att bidra positivt för vare sig invånare eller näringsliv.

Vår åsikt är att det finns nog med banor runt omkring oss och fler är dessutom på väg. Åland bör fokusera på annan turism, dvs den huvudgrupp vi har redan nu!
Vi bör värna om de turister som söker vacker och oförstörd natur och lugn och ro från storstadslivet. ”Tysta områden” kommer att bli en stor bristvara inom en mycket snar framtid, utom förhoppningsvis på Åland. Det skall vi utnyttja!

Lokaliseringen av en motorbana i Eckerö innebär inte bara att man förbrukar jungfrulig mark inom avrinningsområde för skyddade våtmarker, man förstör i princip möjligheterna för all annan turism i norra Eckerö, än möjligen motorturism.
Dessutom omintetgörs närområdets värde för rekreationsändamål och omöjliggör framtida lokalisering av fritidsbebyggelse. Är det hållbart att bygga en stor anläggning för att ett par hundra intresserade skall få rasa av sig och bli bättre och lugnare trafikanter (och för ett fåtal tävlingar per säsong)? Undersökningar visar snarare motsatsen. Vi anser att lokaliseringen inte är hållbar!

Lokalisering av en motorbana är i allra högsta grad en planeringsfråga och fråga om kommunens framtida visioner, vilket kräver ett ställningstagande. Är detta en verksamhet man vill ha i kommunen? Vad innebär det för kommunens ansvar för infrastruktur och miljöteknik? Vilka kostnader uppstår för kommunen jmf med förväntade intäkter och nyttan av kringeffekter?
Inga utredningar eller marknadsanalyser har uppvisats för att belysa vad motorturismen innebär i jämförelse med dagens besöksnäring. Det gäller att välja inriktning – bägge besökstyperna går inte att förena! Man kan inte både äta kakan och ha kakan kvar.
Beatrice Nordling (lib)
Maria Stenroos-Fagerström (lib)
Mikael Stjärnfelt (lib)