DELA

Motorbana – enkelt val!

Självklarheter glöms bort i dessa valtider och vi vill tydliggöra att när du röstar för en motorbana så är det inte nödvändigtvis en motorbana i Eckerö. Placeringen av en motorbana är inte klar på långa vägar, tvärtom finns det många faktorer som talar mot nuvarande förslag. Använd ditt sunda förnuft i kombination med gott samvete.

Rösta JA –om du med gott samvete kan tänka dig att den byggs i närheten där du bor eller invid mark som du äger.
Rösta NEJ – om du inte kan tänka dig det!
Vårt (Eckeröliberalernas) sunda förnuft säger oss att vi INTE vill ha en motorbana, oavsett placering!

Beatrice Nordling, kommunalvalet 502
Maria Stenroos-Fagerström, kommunalvalet 503
Mikael Stjärnfelt, kommunalvalet 504, lagting 134