DELA

Moraliskt fel att ändra principbeslut

Det finns ett principbeslut från 1992 om målsättning och förvaltning av landskapets fasta egendom där det fastställs att den uteslutande bör disponeras enligt följande:
1. primärproduktion (jordbruk, skogsbruk och fiske)
2. Naturvård, fornminnesvård, kulturskydd, viltvård och friluftsliv.
Kan vi, jag som medborgare, lita på att principbeslutet gäller eller ämnar Ålands landskapsregering gå in och ändra i principbeslutet för att kunna verkställa utarrenderingen av Stornäset till Ålands golfklubb? Det skulle vara fullständigt omoraliskt att snabbt röja undan ett i demokratisk ordning fattat beslut för att nå ett givet syfte. Hur är det då med vår rättssäkerhet?

Jag vädjar till Ålands landskapsregering att inte gå in och ändra på principbeslut, som gjorts för att tillgodose alla ålänningars intressen. Inte bara golfares.
Glöm inte heller löftet ni gav om en hållbar utveckling för vår miljö vid senaste val och regeringens principprogram.

Isabel Kvarnfors