DELA

Moral spelar roll

Såsom tidigare framgått, så tycker vi moderater det är fel att använda Kroatiens medborgare som spelbricka för att höja oss själva. Det moraliska spelar roll i det internationella umgänget. Det spelar roll, huruvida andra upplever våra krav som rättmätiga eller inte.

Men om vi tillfälligt bortser från det moraliska argumentet och istället ställer oss frågan – ”hur kan ett ”nej” till Kroatien hjälpa oss att nå vår parlamentsplats?” Det finns ju en dag efter att vi röstat nej mot Kroatien, vad är då vårt ”nästa drag?” för att nå parlamentsplatsen?

Denna fråga ställde jag till Åf i plenidebatten och fick svaret att vi ju kunde få internationella journalister och publicitet till Åland. När vi fått hit journalisterna skulle vi alltså berätta för världen att vi har röstat nej till en f.d. öststats inträde i EU för att vi själva vill ha ett säte i Europas parlament. Detta kan inte på något sätt leda till sympatier eller en bra förhandlingssituation, där vi kan driva våra berättigade intressen. Det kan bara skada oss utåt. Ett ”nej” till Kroatien” lär inte heller öka Finlands förståelse för varför vi har rätt till en parlamentsplats – och detta är viktigt, eftersom det idag bara är Finland som kan ge oss vår plats i Europaparlamentet. Ska vi nå framgång måste vi se verkligheten såsom den är.

Om vi ser till de rent praktiska konsekvenserna, så kan utrikesministeriet ändå välja att skicka iväg ratifikationsinstrumenten, TROTS att Ålands lagting har sagt ”nej” eller lagt avtalet vilande. I det fallet kan Finland skriva en deklaration om att fördraget gäller i Republiken Finland, med undantag för de åländska lagstiftningsområdena. Jag har svårt att se hur detta skulle stärka vår förhandlingsposition eller våra berättigade krav.

Det vore en annan situation om vi idag hade ett konstitutionellt EU-fördrag framför oss, om att fördjupa EU:s integration. Då hade jag varit beredd att säga nej och tillägga ”detta vill vi inte vara med i, för att…”. I fallet Kroatien är det enda vi kan kommunicera utåt ”Vi vill inte ha med Kroatien, för att…”
Vårt starkaste kort är vår ostridliga konstitutionella status som också erkänts vid vårt EU-inträde. Denna måste vi envetet fortsätta hävda och utveckla.

Jag kan tillägga att Ålands flagga i Bryssel varken kom upp genom undfallenhet eller genom att äventyra en tredje parts intressen. Den kom upp genom att det fanns en god plan, att man valde sina strider – och genom att en ”slutstöt” lades in i rätt ögonblick.
Bästa hälsningar,
Wille Valve (M)