DELA

Moral från sekulärt tänkande

Kan man rationellt påstå att det finns något som heter moral utan Gud? Frågan är besynnerligt ofta ställd av monoteistiskt religiösa. Idén hos många kristna här i Norden är att vårt samhälle skulle fullständigt rasa ihop om det inte låg ett fundament av kristna värderingar bakom. Den här insändaren ämnar ifrågasätta resonemanget.
Kristen moral är de moraliska värderingar som kommer från en tolkning av budskapet i Bibeln. Att sedan följa det budskapet är moraliskt för att det beskriver en övernaturlig preferens över giltigt beteende och utan en sådan är moral inte något verkligt. Men varför genererar övernaturliga preferenser för beteende genuin moral? Jo, den övernaturliga makten ger inte bara riktlinjer utan mål och reson, vilket skulle verka väldigt poänglöst. Det kommer även ett positivt mål som man uppnår då man följer den divina kraftens önskemål. Dessa fördelar infinner sig då du lämnar jordelivet.

Kristen moral är alltså fundamentalt baserad på en positiv effekt, inte i samhället, men din personliga tillfredsställelse av att få kärlek, respekt och förtroende från den mest giltiga källan man kan tänka sig. Skaparen av allt. Att ha sexuellt umgänge med samma kön är inte fel enligt kristen moral för att samhället får negativa effekter, utan för att skaparen ogillar det och ger inte sin välsignelse till denna handling. Ej heller är han likgiltig inför den, enligt vissa människors tolkning av alltets skapares preferenser.

Kristen moral är då som vi ser en teori om hur man uppnår personlig tillfredsställelse, och utan Gud skulle till exempel våldtäkt som kan ge personlig tillfredsställelse vara likgiltigt och ej fel. Man förstår naturligtvis hur det här resonemanget kommer fram om man inte tror att människan kan systematisera altruistisk moral.
Gud hjälper oss genom att lägga fram ett personligt pris till var och en av oss. Fundamentet är av egoistisk natur och försöker styra hela samhällets kurs genom att implementera fundamental kunskap om skaparens gillande och ogillande av vad vi gör. All denna kunskap kommer från väldigt gamla skrifter och trots att vi implementerat dem har vi tydligen antingen haft svårt att förstå dem, eller så kräver den trevliga tillvaron efter vår död väldigt mycket våld här på jorden.

Eftersom moral nu alltså verkar handla om att det kommer en positiv effekt, har jag svårt att se varför man inte kan resonera fram bevisligen fungerande regler som genererar långsiktiga positiva samhällseffekter. En sådan utgångspunkt för moral säger till exempel att stjäla är fel, för att ett samhälle byggt på förtroende och tillit är mer framgångsrikt och sätter resurser på mer givande attribut än mer skärpt bevakning och polismakt. Detta förutsätter inte en gudomlig makt för hållbarhet och snarare kan en sådan obstruera, exempelvis om teorin är att Gud vill att vi stjäl. Då finner vi ingen giltighet i att samhället får det bättre eftersom evigt liv efter döden prioriteras före samhället. Bibeln är turligt nog av samma åsikt, men i sig är påbudet inte förklarat med de världsliga fördelar påbudet frambringar.

Dessutom kan man rationellt falsifiera självmotsägande argument. Stjäla kan inte vara rätt, i och med att en sådan utgångspunkt falsifierar äganderätt vilket omöjliggör stjälande. Våldtäckt kan inte vara rätt då offret i sådana fall är uppmanad att känna sig våldförd på och kränkt, vilket i sig är en självmotsägande dygd och kan inte uppnås utan att upphävas.
Moral fungerar alltså alldeles utmärkt utan Gud, och ett förtroende över sin egen kunskap om Gud kan tyvärr även verka negativt på samhället.

Jag kan ge rationella argument för de positiva effekterna samhället får om vi avdramatiserar homosexualiteten. Det negativa psykologiska tryck en homosexuell får från samhället minskar och minimerar risker för olika destruktiva beteenden mot samhället. Men om du baserar din åsikt på att "Gud tycker usch", förstår jag varför en rationell diskussion inte har effekt. Men samtidigt måste du erkänna att Gud kanske ändå inte är intresserad av att jordelivet är så bra som möjligt. Kanske det finns en risk i att himlen får en konkurrent. Det kanske är något för teologerna att fundera över.
Ronnie Aspbäck