DELA

Montera inte ner Medis!

Vi lärare på Medis känner oss oroade och ledsna över nyheten att stadsdirektören vill flytta Medis verksamhet från Böndernas hus till stadens skolor.
Vi reagerar starkt på skrivningen i beredningen till stadsstyrelsen: ”Det är sannolikt att stora delar av verksamheten kvällstid skulle kunna bedrivas i skol-, biblioteks- eller andra utrymmen som staden nu utnyttjar endast på dagarna.”
Vi tycker att detta är en grov förenkling som bygger på felaktiga antaganden om vår verksamhet. Om politikerna ska kunna fatta beslut om en så viktig sak behövs korrekta fakta: Medis lokaler i Böndernas hus används flitigt både dagtid och kvällstid. Våra klassrum används 8-10 timmar per dag för undervisning.
Utnyttjandegraden är alltså över 100% om man jämför med en vanlig skoldag. Observera att Medis torde vara den enda skolan i staden som använder sina utrymmen BÅDE på dagar och kvällar, vilket naturligtvis totalekonomiskt är det bästa tänkbara.

Kvällsundervisningen på Medis skulle inte kunna bedrivas ”i skolor och bibliotek” utan stora kvalitetsförluster som direkt drabbar kursdeltagarna. Dessutom har vi på Medis en mycket omfattande verksamhet dagtid som inte alls beaktas i det aktuella förslaget. På dagtid utnyttjas i stort sett alla utrymmen för undervisning i språk, data, konst, musik och motion, både för seniorer, inflyttade och andra daglediga.
Kursverksamheten för seniorer finns med i stadens äldreomsorgsplan och vi kan inte tro att någon önskar avveckla den. Det råder också stor enighet om att undervisningen i svenska för inflyttade är nödvändig. Vi känner oss verkligen förda bakom ljuset.
Det planerades tidigare att Medis skulle flytta till Övernäs, men då till egna, ändamålsenliga lokaler efter en grundlig ombyggnad av skolan. När ombyggnaden av Övernäs skola slopades i budgeten levde vi i tron att vi skulle få stanna kvar i Böndernas hus.
Det nya förslaget kom nu som en blixt från klar himmel och en chock för oss alla. Om förutsättningarna för vår verksamhet på dagtid tas bort och kvällsundervisningen försämras hotas hela Medis verksamhet.
Tove-Maria Chanfreau, språklärare
Siv Ekström, IT-lärare
Kjell Hansen IT-lärare
Åsa Isaksson, musiklärare
Marie Johansson, lärare i hälsa och friskvård
Barbro Laurén, textillärare
Lin Simons, konstlärare
Ann Westerlund, språklärare/bitr.rektor