DELA

Momsfri social service

Äldrerådet i Mariehamn har behandlat den för många så viktiga frågan om momsfria tjänster för social service. Mervärdesskatten/Momsen är som känt 24 procent och är en statlig skatt, som inte tillfaller kommunen. Myndigheter, men i synnerhet äldre och handikappade, tycks beklagligtvis inte känna till möjligheten att få social service för nästan halva priset.

Momsfri service kan till exempel en person med försvagad funktionsförmåga få för städtjänster, fönstertvätt, badtjänster, följeslagartjänster, butiksbesök med mera. Försvagad funktionsförmåga kan bero på handikapp, sjukdom, minnessjukdom eller allmänt nedsatt funktionsförmåga på grund av ålderdom. Här behövs inget läkarutlåtande eller intyg från någon myndighet.

Förutom momsfriheten kan man som känt söka hushållsavdrag för kostnaderna. Om till exempel städkostnaderna uppgår till 33 euro blir nettokostnaden 15-20 euro för servicekonsumenten att betala. Det kan vara intressant att notera att även den sociala service som anhöriga anlitar för sina föräldrar är momsfri. Momsfriheten beskrivs i mervärdesskattelagen 30.12.1993/1501 och då är särskilt §§ 37 och 38 av intresse. Mera information om lagen erbjuder förstås skattebyrån.

Socialvården hör till kommunens ansvarsområde och den socialservice som kommunen erbjuder är befriad från skatter. Få kommuner i Finland – och veterligt ingen på Åland – har använt sig av den momsfria förmånen. Till Äldrerådets kännedom har kommit att åtminstone Esbo och Vanda är sådana kommuner som har tecknat hundratals avtal med lika många serviceproducenter, vilket i praktiken innebär att hundratals äldre och handikappade som utnyttjar serviceproducenternas tjänster kan dra nytta av den förmån som mervärdesskattelagen erbjuder.

En förutsättning för att systemet ska fungera är att den privata serviceproducenten har registrerats av kommunen, eller att producenten har gjort en anmälan till kommunen där verksamheten sker. Socialnämnden godkänner och övervakar denna verksamhet, precis som all annan social service i kommunen.

Äldrerådet i Mariehamn har riktat sig till stadsstyrelsen för att i brådskande ordning få till stånd, att stadens pensionärer och handikappade kan dra nytta av de förmåner Mervärdesskattelagen erbjuder.

Frågan intresserar inte endast stadens pensionärer, utan samtliga pensionärer i våra 16 kommuner. Äldrerådet i Mariehamn vill genom denna insändare uppmana även andra åländska kommuner att uppmärksamma ärendet. Det är uppenbart att frågan för våra pensionärer är av största vikt. 50 procent av Finlands pensionärer har en månadsinkomst som understiger 1 500 euro. Våra pensionärer är värda en snabb behandling av frågan så att man kan utnyttja den förmån som lagen erbjuder.

Leif Jansson

Ordförande för Äldrerådet i Mariehamn