DELA

Möjligheter till turismtillväxt i skärgården

Jag vill delge några reflektioner som jag gjort på skärgårdsfärjan härom dagen.

I olika medier, inte bara åländska, har Åland på sistone framställts som en populär destination för turistströmmarna i kölvattnet av den pandemi som härjar. I Mariehamn har kryssningsresenärerna från Finland och Baltikum setts ströva på gator och torg och i den norra och södra skärgården har man kunnat iaktta cykel- och bilburna gäster från andra sidan av Skiftet som aldrig förr.

På västra Åland har de svenska turisterna, som tidigare uppsökt turistanläggningarna i exempelvis Eckerö uteblivit, vilket givetvis är att beklaga. I de svenskregistrerade bilar som iakttas i till exempel skärgården ses i stort sett desamma ålänningar i exil som tidigare år. Bortfallet av svenska turister har i många fall kompenserats av turister från fastlandet.

Däremot är det ytterst få centraleuropeiska turister på Åland vilket har att göra med den transiten genom Sverige, som regionvis är mycket hårt drabbat av virusets framfart. Det besvärliga svenska läget har åsamkat Åland stora samhällsekonomiska förluster. Några större företag, som ännu för bara ett halvt år sedan sågs som framgångssagor utan dess like, är nu ett minne blott.

Det innebär förluster som förmodligen tar mycket länge att återuppbygga, om det ens är möjligt, för att inte tala om alla de personliga tragedier som uppkommer som en följd av arbetslöshet och förlorad social ställning.

Det är mycket glädjande att notera att finländarna tagit statsrådets rekommendationer om att utesluta utlandssemestrarna för i år och i stället satsa på att upptäcka vårt eget hemland som har så mycket att uppvisa oss alla. Intressant är också att följa med ålänningars flöden på sociala medier och konstatera att många valt att styra kosan österut denna sommar.

Jag vill redan nu rikta ett stort tack till alla de gäster från riket som valt att tillbringa några semesterveckor på Åland i allmänhet och i skärgården i synnerhet. Ni har räddat det som gick att rädda.

Det är i skärgården som vi ser stora möjligheter till tillväxt. Turismen är en outnyttjad resurs. Skulle vi ha ett enklare och mer optimerat bokningssystem på våra skärgårdsfärjor skulle vi garanterat se ännu fler resenärer som valt att fortsätta sin tur från den åboländska skärgården vidare till den åländska.

Landskapsregeringen måste anslå resurser för att utveckla detta så att vi kommer från den stagnation som rått alltför länge hela kan växa.

RAINER JUSLIN (LIB)

LAGTINGSLEDAMOT, ORDF I LAG- OCH KULTURUTSKOTTET