DELA

Möjlighet ta buss från skärgårdsfärja

Häromdagen berättade jag om en resa mellan Kökar och Mariehamn, ställde en fråga och fick mycket förtjänstfullt svar av Trafikavdelningen.
Har nu förstått att bussen från Långnäs 10.20 betjänar de passagerare som på måndagar kommer med Tvärgående till Långnäs och dessutom Föglölinjen.
Tack för svar, men undrar i alla fall om det inte kommer att vara mycket lätt att lägga ner också den här bussturen om det endast ses till passagerarmängd? Hur är det med varor, paket, post och laboratorieprov? Skall all sådan ”forsling” skötas genom att olika vaktmästare och posttjänstemän kör till Långnäs i småbilar?

Svårt är det i alla fall att använda sig av kollektivtrafikens tjänster – oberoende om man är ett paket eller en passagerare tycker
Gun Lindblom

PS. De sommarturer som refereras till angående Tvärgående får mig att titta i sommarens busstidtabell (2010); det går fem bussturer på vardag och 3-4 under veckosluten och då kan man ju välja en buss som kombinerar med den färja man har valt att åka med. DS