Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Möjliggör pendling till skärgården

Förutom att skärgården tampas med utmaningar kring vad avfolkningen innebär, upplever man idag stora svårigheter med att rekrytera formellt behöriga sökande till kommunala tjänster. Det är inte ok och ökar på polariseringen mellan stad och glesbygd. Orsaken till detta är i många fall bristande kommunikationer. Kan man inte pendla till jobbet väljer man ett erbjudande på närmare håll. Det är så enkelt. En tunnel till Föglö och ett färjfäste på östra Föglö skulle innebära att en interaktion mellan skärgårdskommunerna på södra Åland och fasta Åland skulle möjliggöras och därmed säkra kompetensförsörjningen inom barn- och äldreomsorgen,skola,sjuk- och hälsovård och den kommunala administrationen. Det skall gå att bo på Föglö, eller varför inte till exempel i Lemland, och jobba på Kökar eller Sottunga, eller tvärtom. Den liberala synen på kortrutten tillåter nya och bättre förankrade förslag och är därmed inte kategorisk.

RAINER JUSLIN (LIB)