Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Mognad och visdom efterfrågas

Min personliga åsikt är att tunnelalternativet bör utredas och kostnadsberäknas grundligt förrän spaden sätts i marken för Gripöbron med anslutningar. Det är en enorm skillnad för Föglö med en fast förbindelse till fasta Åland jämfört med fortsatt färjtrafik. För Kökar och Sottunga skulle en tunnel betyda att fasta Åland börjar i Hastersboda.

Man skulle gärna se större samförstånd mellan partierna då det gäller sådana här mega-investeringar. Visa mognad och visdom kära partier!

KARL-JOHAN FOGELSTRÖM (S)